กรอกข้อมูลสำหรับสมาชิก : สำหรับผู้ใช้งานที่โรงพยาบาลเครือข่ายเท่านั้น
 
  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกก่อนตอบแบบสอบถาม
  เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กรุณารอจนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้เข้าใช้งาน
 

1. ชื่อ - นามสกุล
2. E-mail
3. Password
Confirm Password
4. เบอร์โทรศัพท์
5.จังหวัดที่ตั้งของโรงพยาบาล
6. กรุณาเลือกโรงพยาบาล
7. รายละเอียดของโรงพยาบาล
 
9. กรุณากรอกรหัสพิเศษ 8448
   

 
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 02-589-9850-8, 02-951-0000 ต่อ 99952
มีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ คุณจุไร, คุณเรวดี
โทร. 02-589-9850 ต่อ 99766 และ 99952